Festivalcamping

Campingområdet ligger på Dyrskuepladsen (se kort nederst), og adgang til området er inkluderet i din festivalbillet.

Hvilken service kan du forvente?

Alive-fællesskabet starter på campingpladsen, hvor vi har tradition for et stærkt sammenhold og masser af små arrangementer såsom fælles morgensang, yoga, talks og interaktive workshops. I campingboden finder du alt det nødvendige samt genanvendeligt service – så lad bare spejdersættet blive derhjemme. Har du brug for at flade ud, så er der plads til at samles i skyggen under vores fællestelt.

Campingpladsens åbningstider:

Campingområdet åbner for festivalgæster torsdag den 29. juli kl. 12.00 og lukker søndag den 31. juli kl. 13.00, hvor alle gæster og telte skal have forladt pladsen. Telte m.m. der henstår efter dette tidsrum konfiskeres og fjernes uden ansvar.

Hvis du har endagsbillet gælder adgang til camping fra klokken 12 den pågældende dag til klokken 12 den efterfølgende dag. Hvis du eksempelvis har en fredagsbillet, så er du velkommen på campingområdet fra klokken 12 fredag, og du skal være ude af området inden kl. 12 lørdag.

Hvad må du meget gerne?

Vi sætter stor pris på nysgerrige og engagerede gæster, og vi håber, at I vil deltage i aktiviterne på camping og være med til at skabe et levende fællesskab. Vi ser også meget gerne, at I sorterer jeres skrald, så vi sammen kan minimere aftrykket af vores festival. Der er opsat tre skraldefraktioner med tydelig skiltning. Derudover forventer vi, at I rydder op efter jer selv og efterlader pladsen, som I modtog den.

Vigtigst af alt håber vi, at I behandler både de andre gæster og vores frivillige servicevagter med respekt og en højlydt high-five, så alle får en god oplevelse.

Hvad er ikke tilladt i campingområdet?

 • Campingvogne og pavilloner er ikke tilladte.
 • Musikanlæg er forbudt, da arealet er placeret i forlængelse af beboet område.
 • Enhver brug af åben ild, såsom at antænde bål, anvende enhver form for stearinlys, myggelys og lign. er strengt forbudt af sikkerhedsmæssige hensyn.
 • Alle gæster på campingpladsen skal efterfølge de retningslinjer, som festivalen og vores servicevagter henviser til. Hvis disse ikke efterkommes, kan personalet uden yderligere varsel bortvise personer, der færdes på pladsen.
 • Brug, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er strengt forbudt på campingpladsen såvel som på festivalpladsen. Overtrædelse vil medføre øjeblikkelig bortvisning fra Alive Festival.
 • Tyveri, hærværk, slagsmål, upassende samt grov opførsel vil blive anmeldt til politiet og vil betyde øjeblikkelig bortvisning.
 • Det er ikke tilladt at bære rygmærker eller anden tilsvarende beklædning.
 • Hunde eller andre dyr må ikke medbringes på campingområdet.
 • Det er kun tilladt at opsætte telte (max 16 m2) inden for de afmærkede områder – brandveje skal ALTID holdes frie. Dette gælder også for teltpløkke, barduner og lign.
 • Polstrede stole, sofaer, pavilloner, store parasoler (2 m og større), køleskabe/frysere, generatorer og lign. må ikke medbringes.
 • Biler og motorcykler har ingen adgang, de skal parkeres på parkeringspladsen på Dyrskuepladsen.