Mere om Thy

I Thisted Kommune er der fart over feltet, vind i sejlene – og i håret. Udviklingen står ikke stille, og i 2019 har både Statens Museum for Kunst åbnet en filial, og en række spots langs Limfjorden er udvalgte til at indgå i visionen om at blive Danmarks største center for friluftsaktiviteter – også kaldet Cold Hawaii Inland. Du kan besøge SMK på www.smk.dk og læse mere om Cold Hawaii Inland på www.thisted.dk/CHI.

Du kan se et lille udsnit af, hvad Thy er for et sted i denne video:

Du kan desuden finde ledige stillinger i hele kommunen på Jobindex:  www.jobindex.dk/jobsoegning/thisted

Du kan også følge Thisted Kommune på de sociale medier:
Thisted Kommune på facebook
Instagram: @thistedkommune 

Nationalpark Thy

Nationalparken, som udgør 24.370 ha, strækker sig i et op til 12 km bredt bælte langs vestkysten fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Nationalparken omfatter kyst, klitter, klitheder, klitplantager og store søer, og bindes sammen af mindre ekstensive landbrugs-arealer. Især klitterne og klithederne har stor national og international betydning. Se mere på Nationalparkens hjemmeside.

 

Hvad sker der ellers? Tjek thy360.dk